วิธีดูธนบัตรปลอม

ธนบัตรรัฐบาล
   กระดาษเหนียวแกร่ง ไม่เปื่อยหรือยุ่ยง่าย
    มีเส้นใยใสฝังอยู่เนื้อกระดาษตามแนวยืน มองเห็นยากเมื่อวางราบ แต่เมื่อส่องกล่องดูกับแสงสว่างจะเห็นได้อย่างชัดเจน แล้วมีคำว่า"ประเทศไทย" หรือ"ทรงพระเจริญ" หรือ 100 บาท หรือ 500 บาท หรือ 1000 บาท
    มีลายน้ำพระบรมฉายาสาทิศลักษณ์ในเนื้อกระดาษส่วนที่ว่าง จะเห็นชัดเจน เมื่อส่องดูกับแสงสว่างและลายประจำยาม โปร่งแสงพิเศษ
    พิมพ์ด้วยระบบเส้นนูน เมื่อใช้ปลายนิ้วมือลูบสัมผัสตัวอักษรคำว่า
รัฐบาลไทย"ธนบัตร"ป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย"ตัวเลขบอกราคา
มุมขวาบนและตัวอักษรได้ตามกฎหมาย"ตัวเลขบอกราคามุมขวาบนและ
ตัวอักษรงราราบนด้านหน้าของธนบัตร จะรู้สึกสะดุด
   ธนบัตรชนิดราคา 100 500 และ 1000 บาท ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะมีตัวเลขแฝงภายในลวดลายเส้นนูน ภายในลวดลายเส้นนูน มุมขวาด้านล่าง เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง เมื่อเอียงธนบัตร เข้าหาแสงสว่างให้ได้มุมมองที่เหมาะสม จะปรากฎตัวเลข 100 500 และ 1000 ตามชนิดราคาธนบัตร
   ความชัดเจนของลวดลายและภาพ โดยเฉพาะที่พระบรมฉายา
สาทิสลักษณ์ จะมีลายเส้นละเอียดคมชัด
 
 
ธนบัตรปลอม
   เนื้อกระดาษไม่เหนียวแกร่ง เปื่อยยุ่ยงาย บางฉบับเนื้อกระดาษมันและลื่น
   ส่วนใหญ่ ไม่มีเส้นใยใสฝังอยู่ในเนื้อกระดาษ แต่จะพิมพ์เป็นเส้นเห็นได้ชัดเจน แม้วางในแนวรอบบางฉบับอาจมีเส้นใยฝังอยู่ในเนื้อกระดาษ แต่จะไม่มีตัวเลข หรือตัวอักษรใดๆปรากฎอยู่บนเส้นใย
   อาจมีลายน้ำปลอม เห็นเป็นภาพพิมพ์อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังและ
ต่างกับพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จริงเมื่อส่องดูกับแสงสว่างอาจเห็นเลือนลาง และบางฉบับไม่มีลายน้ำเลย
   พิมพ์ด้วยระบบออฟเซทธรรมดา หรือถ่ายเอกสารสอดสีเมื่อใช้ปลายนิ้วลูบ หรือสัมผัสจะไม่มีจุดใดที่รู้สูกสะดุด
   บางฉบับจะมองไม่เห็นตัวเลขแฝงเลย บางฉบับอาจมองเห็นได ้โดยไม่ต้องเอียงธนบัตร
   ลายเส้นและลวดลายประดิษฐ์ต่างๆ จะหยาบไม่คมชัด และสีซีดจาง หรือสีสดใสเป็นมัน
  
 
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s