รักเมืองไทย

ประพันธ์โดย เสกสรรค์ สุขภิมาย
 
ภูมิใจเถิดเกิดเป็นไทย
ทะนงไว้ในใจตน
แผ่นดินนี้ของทุกคน
ใช่แผ่นดินของใคร
มาเถิด เพื่อนพ้อง
ร่วมร่ำร้องเพลงชาติไทย
อนุรักษ์ความเป็นไทย
คงความยิ่งใหญ่ ให้ยังคง
เพื่อนเอ๋ย จงหยุดคิด
หยุดสักนิด หยุดทำลาย
ปู่ย่า เราสร้างไว้มานมนาน
กู่ก้อง ร้องทำนอง
เคยร้องก้องขับขาน
มาเนิ่นนาน พี่น้องจำได้ไหม
รวมเลือดเนื้อ เป็นชาติเชื้อไทย
รวมเลือดเนื้อ เป็นชาติเชื้อไทย
รวมเลือดเนื้อ เป็นชาติเชื้อไทย
รวมเป็นหนึ่งจนวันนี้
เป็นคนดี เป็นคนไทย
พี่น้องรักกันไว้
คงความยิ่งใหญ่ คู่ไทยเอย
เพื่อนเอ๋ย จงหยุดคิด
หยุดสักนิด หยุดทำลาย
ปู่ย่า เราสร้างไว้มานมนาน
กู่ก้อง ร้องทำนอง
เคยร้องก้องขับขาน
มาเนิ่นนาน พี่น้องจำได้ไหม
รวมเลือดเนื้อ เป็นชาติเชื้อไทย
รวมเลือดเนื้อ เป็นชาติเชื้อไทย
รวมเลือดเนื้อ เป็นชาติเชื้อไทย
รวมเป็นหนึ่งจนวันนี้
เป็นคนดี เป็นคนไทย
พี่น้องรักกันไว้
คงความยิ่งใหญ่ คู่ไทยเอย
รวมเป็นหนึ่งจนวันนี้
เป็นคนดี เป็นคนไทย
พี่น้องรักกันไว้
คงความยิ่งใหญ่ คู่ไทยเอย…
 
========================
เพลงนี้แต่งเมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว
แต่ผมว่ามันเข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้จริงๆ
รักกันไว้ครับ เมืองไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของ คนไทยทุกคน
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s