Happy BirthDay To Yurina Chan

วันนี้วันเกิดครบรอบ 14 ปีของนางฟ้าตัวน้อย(ซะเมื่อไหร่) น้องยูรินะจังนั่นเอง(ใครจะรู้จักกับกระผมเนี่ย 555)

ให้น้องยูมีความสุขมากๆครับผม ใครจะอวยพรให้น้องเชิญที่ http://yurina.loveberryz.net/index.php

เว็บท่านวอยเขาทำให้อวยพรโดยเฉพาะ อิๆ

 

อ่อ แล้วก็อีกคนที่กระผมรู้จัก(ยายทวดปิว)ที่เกิดวันนี้เช่นกัน ก็ขอให้มีความสุขมากๆครับผม

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Happy BirthDay To Yurina Chan

  1. iamipew says:

    แทงกิ้ววววววว 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s