การเมือง

อาของฉันได้เป็นนักการเมือง(ท้องถิ่น)
เมื่อก่อน อาคนหนึ่งก็ได้เป็น อบต ช่วงนั้นเป็นหัวคะแนน….เป็นประจำ 5555
มาครั้งนี้ อาอีกคนได้รับคัดเลือกให้เป็นรองผู้ใหญ่บ้าน อาเป็นคนขยัน
จะรอดูว่าจะ….
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s