สู้

กันต่อไป แม้ว่า บางสิ่งที่มีใครให้ความหวัง
ในสุดท้าย มันไม่สามารถเป็นได้ขนาดที่ ตั้งไว้

แต่ก็ช่างเหอะ ก็แค่อิจฉาคนอื่นที่…..

สู้กันต่อไป อิๆ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s