น่าสงสารเด็กสมัยหลังๆนี้จัง

ช่วงเราเด็กๆก็ไม่นานเพิ่งผ่านมา สองสามปีเอง ตอนนี้ สิบแปด
อนุบาลยังต้องสอบเข้า
แย่งที่เรียน
มอหนึ่งนี่หนักหน่อย
มหาวิทยาลัยก็นะ
งานอีกหล่ะ

โหน่าสงสาร

นอกจากนี้ก็มีพวกที่หลุดไปทางไม่ดีทั้งด้วยอะไรก็ตามแ่ต่
ก็กลายเป็นปัญหาสังคมอีก
เผ่าพันธุ์มนุษย์ชาว เคโคปองช่างน่าสงสาร

ตรูมนุษย์ต่างดาวเคโระ จะมายึดโลกกกกกกกกก อิๆ ติดตูนส์

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s