วิธีกำจัด ไวรัส(อีกแล้ว) Win32/Autoit.AC

ชื่ออย่างเป็นทางการ Win32/Autoit.AC

วิธีการใช้งาน NOD32 Bad1,2,3[Autoit.AC]-Fix

NOD32 Bad1,2,3[Autoit.AC]-Fix มีไว้สำหรับกำจัดเวิร์มที่ชื่อ Win32/Autoit.AC โดยเวิร์มตัวนี้จะทำการสร้างไฟล์ชื่อ bad1.exe, bad2.exe, bad3.exe, system.exe, msmsgs.exe ขึ้นมาอยู่ในโฟลเดอร์ C:\WINDOWS\System32 โดยเวิร์มตัวนี้จะใช้การแพร่กระจายทาง USB Drive โดยใช้เทคนิค Autorun

อาการของเครื่องที่ติดเวิร์มตัวนี้จะไม่สามารถใช้งาน Task Manager, Msconfig, Regedit, Folder Option, และฟังก์ชั่น Seacrh ได้ ทำการซ่อนไฟล์และนามสกุลไฟล์ ตลอดจนปิดการทำงานของโปรแกรม Antivirus ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องด้วย

วิธีใช้งาน
1. เมื่อคุณ download ลงมาแล้วจะได้รับไฟล์ NOD32 NOD32 Bad1,2,3[Autoit.AC]-Fix
2. ให้คุณทำการ double click ที่ไฟล์ NOD32 NOD32 Bad1,2,3[Autoit.AC]-Fix เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม
3. ให้คุณอ่านและทำความเข้าใจ License agreement แล้วกด I Agree
4. เมื่อถึงหน้าต่าง Choose Component จะมี 2 หัวข้อให้คุณเลือกคือ
– Remove Autoit.AC คือการกำจัดตัว Worm Autoit.AC ออกไป

– Scan and clean with NOD32 ทำการสแกนเครื่องของคุณด้วย NOD32 อีกครั้ง

5. จากข้อ 4. แนะนำให้คุณเลือกทั้ง 2 ข้อครับแต่ถ้าคุณไม่มีโปรแกรม NOD32 ให้เลือกข้อ 1. แล้วกด Do it now

6. จากนั้นให้คุณทำการ restart เครื่องของคุณ

Nod32 [Autoit.AC]-Fix
Or

จิ๊กมาจาก citecclub

ใครเจอก็ลองใช้ได้เลย

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s