ปิดฉากโทรเลขไทย

พรุ่งนี้ 30 เมษายน 2551 เป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ของ โทรเลขไทย
รวมเวลาแล้วร่วม 133 ปี เริ่มแต่ปี 2418

"เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2412 รัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้อนุมัติให้ชาวอังกฤษ 2 นาย จัดตั้งบริษัทก่อสร้างและบำรุงรักษาทางโทรเลขภายในราชอาณาจักรตามคำเสนอขอ แต่การดำเนินงานของบุคคลทั้งสองล้มเหลว

ในปีพ.ศ.2418 รัฐบาลจึงดำเนินการเอง โดยมอบหมายให้กรมกลาโหมสร้างทางสายโทรเลขสายแรก จากกรุงเทพฯ ไปปากน้ำ (จ.สมุทรปราการ) และวางสายเคเบิลโทรเลขใต้น้ำต่อออกไปถึงกระโจมไฟ นอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะทางยาว 45 กิโลเมตรเพื่อทางราชการใช้ส่งข่าวเกี่ยวกับการผ่านเข้าออกของเรือกลไฟ

และในวันที่ 26 ก.ค. 2426 ได้มีประกาศให้สาธารณชนทั่วไปสามารถใช้โทรเลขได้

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงทหารเรือจัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขถาวรขึ้น 2 สถานี ที่ตำบลศาลาแดง พระนคร และอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลา และได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดสถานีวิทยุโทรเลขถาวรแห่งแรกที่ตำบลศาลาแดง เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2456

กิจการโทรเลขในประเทศไทยพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ กระทั่งในปี 2496 นายสมาน บุณยรัตพันธุ์ นายช่างโทรเลขของไทยได้คิดค้นเครื่องโทรพิมพ์ภาษาไทยได้สำเร็จ โดยคิดระบบกลไก หรือ SPACING CONTROL MECHANISM

ต่อมาได้ประดิษฐ์เพิ่มเติมให้เครื่องโทรพิมพ์ทำงานได้ทั้งสองภาษาในเครื่องเดียวกัน คือ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ชื่อว่า เครื่องโทรพิมพ์ไทยแบบ S.P. โดยกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้รับรองเครื่องพิมพ์ไทยแบบ S.P. ในปี 2498

วันที่ 1 ก.พ. 2500 กรมไปรษณีย์โทรเลข เริ่มสั่งสร้างเครื่องโทรพิมพ์ไทยจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาใช้งานรับส่งโทรเลขเป็นรุ่นแรกระหว่างกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์-เชียงใหม่ ซึ่งต่อมาได้ขยายการรับส่งโทรเลขโดยใช้เครื่องโทรพิมพ์ออกไปทั่วประเทศ

จนกระทั่งในปี 2503 กรมไปรษณีย์โทรเลข จึงได้ปรับปรุงบริการโทรเลขให้ทันสมัยโดยจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ เช่น เครื่องส่งวิทยุความถี่สูง เครื่องรับวิทยุความถี่สูงและเครื่องโทรพิมพ์ที่ใช้ในงานโทรเลขแบบต่างๆ

อุปกรณ์โทรเลขต่างๆ ได้ดำเนินการติดตั้งขึ้นในปี 2504 และเปิดใช้งานรับส่งโทรเลขติดต่อกับต่างประเทศด้วยวงจร HF 1 ARQ เป็นต้นมา โดยเริ่มทำการติดต่อกับประเทศญี่ปุ่นเป็นวงจรแรกและได้เปิดเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกิจการวิทยุโทรเลขภายในประเทศ กรมไปรษณีย์โทรเลขได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมขึ้นในจังหวัดและอำเภอต่างๆ ที่ไม่สามารถขึงสายโทรเลขไปถึงได้นับตั้งแต่ปี 2496 จำนวนทั้งสิ้น 50 สถานี

ในยุคเริ่มแรกนั้น กรมไปรษณีย์โทรเลขจะจัดให้บริการรับ-ส่งข้อความ โดยให้สาธารณชนนำข้อความมาฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข และชำระค่าใช้บริการเป็นจำนวนคำตามอัตราที่ทางราชการกำหนด

โดยที่ทำการจะรับฝากและจัดส่งโทรเลขด้วยเครื่องโทรเลขแบบใดแบบหนึ่ง หรือ เครื่องโทรพิมพ์ ไปยังเครื่องรับของที่ทำการที่อยู่ในท้องที่ที่ผู้รับอาศัยอยู่ หลังจากนั้น เมื่อที่ทำการปลายทางได้รับโทรเลขแล้วจะให้เจ้าหน้าที่นำโทรเลขไปจ่ายให้ผู้รับ

และในปี 2520 กรมไปรษณีย์โทรเลขได้โอนส่วนปฏิบัติการให้บริการโทรคมนาคมของประเทศ ที่รวมถึงบริการโทรเลข ให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ที่เปลี่ยนชื่อมาเป็น กสท ในปัจจุบัน

หลังจากนั้น เป็นผลให้การให้บริการโทรเลขขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วด้วยการนำระบบสื่อสารทางดาวเทียม ระบบเคเบิลใต้น้ำ และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ทันสมัยมาใช้งานเพิ่มเติมจนถึงทุกวันนี้

นับถอยหลังอีก … วัน บริการโทรเลขจะกลายเป็นอดีต"

ไม่เคยส่ง ไม่เคยได้รับเลย หุๆ เมื่อเช้าดูข่าว คนที่กดรหัสมอส สุดยอดเลย จึ๋ง จึ๋ง จึ๋ง จิ้มไป อะไรก็ไม่รู้ 55555
ก็ปิดฉากหนึ่งในตำนานการสื่อสารของไทยครับ

ข้อมูลจิ๊กมาจาก tlcthai
mcot

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to ปิดฉากโทรเลขไทย

  1. Unknown says:

    您需要二手液晶显示屏、废旧液晶屏么?我们是不折不扣的二手液晶屏、旧液晶屏大批发商,长期大量供应可再利用的旧液晶屏。我公司提供的各种尺寸的二手液晶屏, 不同厚薄如笔记本屏,均已经过我们严格的分类,检验,测试流程。请访问协力液晶屏www.sceondhandlcd.com[ihehgdehhgdefji]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s