ประชากรโลก

จำนวนประชากรโลก ณ ตอนที่กดดูคือ เท่าที่เห็น
ใครอยากเห็นแบบ real time ก็ไปที่เว็ป Census แต่ว่าไม่รู้ว่าจริงป่าว หุๆ
เยอะจัง โลกขนาดเท่าเดิม แต่พื้นที่ดินแผ่นดิน ลดลง อาหารขาดแคลน
น้ำจะท่วมโลก ภัยธรรมชาติก็มีบ่อยๆ สังคมที่ต้องแก่งแย่ง โลกของเรา(ได้เกรดสี่ อิๆ ไม่เกี่ยว)

จิ๊กมาจาก blognone

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s