พัทยา อินเตอร์เนชั่นเนล มิวสิค เฟสติวัล

20-22 มีนานี้ครับ ที่พัทยา

เข้าไปดูข้อมูลตารางการแสดงของศิลปินได้ครับ http://pattayamusicfestival.gmember.com

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to พัทยา อินเตอร์เนชั่นเนล มิวสิค เฟสติวัล

  1. RISHADAN PORT says:

    <div style="width:300px;"><object width="300" height="110"><param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/PD1QvO-Jtl/aus=false/"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://media.imeem.com/m/PD1QvO-Jtl/aus=false/&quot; type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"></embed></object><div style="background-color:#E6E6E6;padding:1px;"><div style="float:left;padding:4px 4px 0 0;"><a href="http://www.imeem.com/"><img src="http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/&quot; border="0" /></a></div><form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/&quot; style="margin:0;padding:0;"><input type="text" name="EmbedSearchBox" /><input type="submit" value="Search" style="font-size:12px;" /><div style="padding-top:3px;"><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=0&ek=PD1QvO-Jtl&quot; rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/152/10/&quot; border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=1&ek=PD1QvO-Jtl&quot; rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/153/10/&quot; border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=2&ek=PD1QvO-Jtl&quot; rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/154/10/&quot; border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=3&ek=PD1QvO-Jtl&quot; rel="nofollow" ><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/155/10/PD1QvO-Jtl/&quot; border="0" /></a></div></form></div></div><br/><a href="http://www.imeem.com/rishadanport/music/DOzgd1vd/port/">แสงจันทร์แห่งรัตติกาล – Port</a><div style="width:300px;"><object width="300" height="110"><param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/jzBPiyyBgO/aus=false/"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://media.imeem.com/m/jzBPiyyBgO/aus=false/&quot; type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"></embed></object><div style="background-color:#E6E6E6;padding:1px;"><div style="float:left;padding:4px 4px 0 0;"><a href="http://www.imeem.com/"><img src="http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/&quot; border="0" /></a></div><form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/&quot; style="margin:0;padding:0;"><input type="text" name="EmbedSearchBox" /><input type="submit" value="Search" style="font-size:12px;" /><div style="padding-top:3px;"><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=0&ek=jzBPiyyBgO&quot; rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/152/10/&quot; border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=1&ek=jzBPiyyBgO&quot; rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/153/10/&quot; border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=2&ek=jzBPiyyBgO&quot; rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/154/10/&quot; border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=3&ek=jzBPiyyBgO&quot; rel="nofollow" ><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/155/10/jzBPiyyBgO/&quot; border="0" /></a></div></form></div></div><br/><a href="http://www.imeem.com/rishadanport/music/ThZPXa5G/port/">เธอ – Port</a>

  2. Ich bin says:

    งานใหญ่แบบนี้น่าไปมากๆ ต้องไปสักครั้ง หุ หุ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s